جستجو
Close this search box.

مشاور و کارشناس ازدواج و رابطۀ عاشقانه است. او همچنین یکی از مدیران اجرایی دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است.

مدیرعامل سابق ماراکان اسوشیتز، مدیر ارشد استراتژی شرکت مدیریت برند برا و استاد مهمان دانشکدۀ کسب‎وکار دانشگاه استنفورد است.

استاد برجستۀ بازاریابی در دانشکدۀ وارتون است.

مدیر سابق بازاریابی پراکتر اند گمبل، مدیرعامل جیم استنگل کامپانی و عضو هیئت‎ مدیرۀ شرکت مدیریت برند بِرا.

عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ کسب‌‌وکار هاروارد و عضو ارشد بریجز فاند منجمنت، صندوق سرمایه‌‌گذاری تأثیرگذار، است.

مدیرعامل مس ‌چلنج، شتاب‌‌دهندۀ واسطه میان استارتاپ‌‌ها با کارشناسان، شرکت‌‌های قدیمی و جامعه است.

مدیر آزمایش استراتژی در موسسۀ هندرسون BCG است.

رهبر خدمات مشاورۀ رهبری اسپنسر استوارت در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا-اقیانوسیه است