جستجو
Close this search box.

آدام جاب

مدیر آزمایش استراتژی در موسسۀ هندرسون BCG است.


گزینه سازی تمام عیار

استراتژی و اجرا نویسنده: مارتین ریوس و مینیا مولدووانو و آدام جاب

تحول دیجیتال در اوایل دهۀ 90 میلادی، آغازگر عصر جدید رقابت شد؛ عصری که آن را با نوآوری سریع در مدل‌های کسب‌وکار، فروپاشی دیوارهای میان شرکت‌ها و محو شدن مرزهای صنایع می‌شناسند. فناوری هدایتگر این تحول شد و هزینۀ پایین سرمایه نیز به تسهیل آن کمک کرد. اکنون در نقطه‌عطف دیگری هستیم. با توجه به...

آوریل 16, 2024