جستجو
Close this search box.

آر.کی. استاتمن

یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت CRA و بنیان‌گذار «موسسۀ رهبری تحسین‌شده» است.


نحوۀ طراحی سبک رهبری

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: سوزان پیترسون و رابین آبرامسون و آر.کی. استاتمن

و توصیه‌هایی در این رابطه اینکه فرصت ترفیع مهیا باشد؛ اما به‌دلیل نداشتن سبک رهبری مناسب، این فرصت نصیبتان نشود، یأس‌آور و بسیار ناراحت‌کننده است. مدیران اغلب می‌دانند که کارمندشان فلان مهارت را ندارد؛ اما نمی‌توانند به خوبی منظورشان را بیان کنند. آن‌ها جمله‌ای مانند «باید بیشتر تلاش کنی» را به کار می‌برند؛ اما نمی‌توانند...

سپتامبر 10, 2021