جستجو
Close this search box.

آلیسون بیلی

مدیر طرح و سهامدار ارشد «گروه مشاورۀ بوستون» و مدیر بین‌المللی واحد مشاورۀ «افراد و سازمان» در این شرکت است.


تجدیدنظر دربارۀ نیروی کار فریلنس

منابع انسانی نویسنده: جوزف فولر و مانجاری رامان و آلیسون بیلی و نیتیا وادوگاناتان

وقت تغییر نگرش فرار رسیده است. بسیاری از کمپانی‌ها از وبسایت‌های فریلنسری برای استخدام کارکنان خویش‌فرمای ماهر بهره می‌گیرند. وقت نگرش استراتژیک به این پلتفرم‌ها فرا رسیده است. در عصر کمبود کارکنان ماهر، اتوماسیون سریع و تحول دیجیتال، کمپانی‌ها کار دشواری برای استخدام کارکنان ماهر دارند. مشکلی که ممکن است دامنۀ آن در آینده بزرگ‌تر...

سپتامبر 13, 2021