جستجو
Close this search box.

آنا تاویس


منابع انسانی چابک می‌شود

منابع انسانی نویسنده: آنا تاویس و پیتر کاپلی

دیگر چابکی صرفاً برای فناوری نیست. این پدیده راه خود را به سایر حوزه‌ها و زمینه‌ها باز کرده، از توسعه‌‌ی محصول بگیرید تا تولید و بازاریابی – و هم‌اکنون نحوه‌ی استخدام، توسعه و مدیریت افراد سازمان‌ها را متحول می‌کند. می‌توانید بگویید که منابع انسانی به سمت «چابکی» حرکت می‌کند و در حال اعمال اصول کلی...

آوریل 7, 2019