جستجو
Close this search box.

آنتون وارند

مدیر خدمات مشتریان و عملیات در فایگن ادوایزرز است.


آیا باید به فکر مدیرعامل‌های مشترک باشید؟

رهبران و مدیران نویسنده: مارک فایگن و مایکل جنکینز و آنتون وارند

این مدل کارآمدتر از تصور شماست. از دیرباز عقیدۀ متداول این بوده که هر کمپانی‌ باید زیر نظر یک مدیر قدرتمند اداره شود. هرچند در طول این سال‌ها برخی کمپانی‌ها چند مدیرعامل را در رأس کار خود داشته‌اند، اما چنین موضوعی خیلی رایج نبوده است. از میان 2200 کمپانی فهرست‌های S&P 1200 و راسل 1000...

آگوست 31, 2022