جستجو
Close this search box.

آنت مایکس

عضو کالج هرتفورد در دانشگاه آکسفورد و دانشیار دانشکدۀ کسب‌وکار سعید از همین دانشگاه است.


ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی

مدیریت ریسک نویسنده: رابرت کاپلان و هرمان «داچ» لئونارد و آنت مایکس

و اقدامات مناسب در هنگام مواجهه با آن کمپانی‌های کارآمد خود را برای ریسک‌های احتمالی آماده می‌کنند و واحد مدیریت ریسک این کمپانی‌ها نیز عموماً به سازمان‌ها به منظور پیش‌بینی، بررسی و کاهش این ریسک‌ها کمک می‌کند. گرچه گاهی نمی‌توانند خطر این ریسک‌ها را به حداقل برسانند؛ مانند حادثۀ انفجار سکوی نفتی در خلیج مکزیک،...

سپتامبر 6, 2021