جستجو
Close this search box.

آنیتا البرس

استاد مدیریت کسب‌وکار دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است.


شمارۀ یک در فرمول یک

رهبران و مدیران نویسنده: آنیتا البرس

درس‌های مدیریت برگرفته از توتو ولف و مرسدس، تیم دست‌اندرکار یکی از بزرگ‌ترین سلسله قهرمانی‌های متوالی در تاریخ تمام ورزش‌ها فرمول یک معتبرترین رقابت اتومبیل‌رانی دنیا است. هرساله از مارس تا دسامبر، 10 تیم فرمول یک در پیست‌های مختلف دنیا رقابت می‌کنند. فصل 2022 شامل 22 کورس جایزه‌بزرگ در پنج قارۀ مختلف است. هر دور...

دسامبر 31, 2022