آیوی بوش

دستیار مدیر طرح تحول کسب‌وکار در آی‌ام‌دی است.