جستجو
Close this search box.

ادواردو تاگندهت

مدیر رهبری اندیشه در پالادیوم است که یک شرکت مشاوره‌ی جهانی می‌باشد و کارهایش در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.


رشد جامع: استراتژی‌های سودرسان برای مقابله با فقر و نابرابری

استراتژی و اجرا نویسنده: ادواردو تاگندهت و جرج سرافیم و رابرت کاپلان

شرکت‌های جهانی و کاپیتالیسم بازارمحور، رشد زیادی را از زمان جنگ جهانی دوم داشته‌اند و توانسته‌اند میانگین کلی فقر را به شکل قابل توجهی کاهش دهند. اما این رشد به همه‌ی افراد سود نرسانده است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، بخش کوچکی از جمعیت توانسته از عواید اخیر بهره‌مند شود، درحالی‌که بسیاری از افراد در طبقه‌ی کاری...

مارس 17, 2019