جستجو
Close this search box.

ادوارد چنگ

استادیار واحد مذاکره، سازمان‌ها و بازارها در دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است.


برای اجرای طرح‌های تنوع، ریسک‌های حقوقی سازمان را نادیده نگیرید

منابع انسانی نویسنده: ادوارد چنگ و بانی لوین

از همان ابتدا با وکلای سازمان مشورت کنید. همواره مدیران DEI و مشاوران حقوقی کمپانی با هم اختلاف‌نظر دارند. مدیران DEI مشتاقانه به دنبال اهداف خود هستند، اما کارشناسان حقوقی را حافظان وضعیت کنونی می‌دانند که مدام در راه ابتکارات اصلاح‌طلبانۀ آن‌ها سنگ می‌اندازند. از طرفی کارشناسان حقوقی یاد گرفته‌اند همیشه بدترین شرایط ممکن را...

آگوست 31, 2022