جستجو
Close this search box.

 اریک جی مک نالتی

مدیر «رهبری اولیه و آمادگی ملی» در هاروارد است. او به طور مشترک نویسندگی کتاب «همه چیز به تو بستگی دارد: بحران، تغییر و اینکه چگونه در مواقع حیاتی رهبری را به عهده بگیری.»


رهبری در شرایط بحران … یا مدیریت واکنشی؟

کرونا و کسب‌وکار نویسنده:  اریک جی مک نالتی و  لئونارد مارکوس

بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز مانند هر بحران دیگری، در سه برهه زمانی آغاز، میانه و پایان هویدا می‌شود. بنابراین مهمترین مسئله این است که قادر باشیم آنچه بوده است، آنچه شاهد آن هستیم و آنچه پیش خواهد آمد را از یکدیگر متمایز کنیم. گذشته ای وجود داشته است که در آن ثبات...

آوریل 7, 2020