جستجو
Close this search box.

استانیسلاو شکشنیا

استاد اینسید است. او همچنین همکار ارشد وارد هاول، یک شرکت مشاوره‌ی جهانی در زمینه‌ی سرمایه‌‌ی انسانی و عضو هیئت مدیره‌ی تعدادی از کمپانی‌های خصوصی و عمومی در مرکز و شرق اروپا است


چگونه یک عضو هیئت‌مدیره‌ خوب باشیم

رهبران و مدیران نویسنده: استانیسلاو شکشنیا

باید به خاطر بسپارید که شما مدیرعامل نیستید اکثر اعضای هیئت‌‌مدیره‌ رهبران باتجربه‌ای هستند. نیمی از اعضای  لیست 500 شرکت برتر اس‌اندپی در قامت مدیران ارشد کمپانی هستند و اکثرشان پیش‌تر مدیرعامل بوده‌اند. برای هیئتی که توسط مدیرعامل هدایت می‌شود، سخت است که عملکرد مدیرعامل را بررسی کند – دقیقاً به همین دلیل است که...

آوریل 14, 2019