جستجو
Close this search box.

استیون پروکش


احیای مجدد مدیریت استعداد

مدیریت تیم ها و افراد نویسنده: استیون پروکش

چگونه جنرال الکتریک از تجزیه‌وتحلیل به‌منظور هدایت نیروی کار دیجیتالی‌تر و پراکنده‌تر‌ بهره می‌گیرد در طول دوران 16 ساله‌ی مدیریت جف ایملت، جنرال الکتریک تغییرات رادیکالی را در ترکیب کسب‌وکارها و استراتژی خود ایجاد کرد. این تمرکز بوده که پیامدهای قابل توجهی را برای نمایه‌ی نیروی کار این کمپانی در پی داشته است – تبدیل...

ژانویه 7, 2019