جستجو
Close this search box.

الا واشنگتن

روانشناس سازمانی؛ بنیان‌گذار و مدیرعامل الاویت سولوشنز، شرکت استراتژی DEI؛ استاد دانشکدۀ کسب‌وکار مک‌دانا در دانشگاه جرج‌تاون و یکی از مجریان پادکست «شایستگی فرهنگی» در «مرکز صدای سیاه‌پوستان» از موسسۀ گالوپ است. او نویسندۀ کتاب «سفر ضروری: پیشرفت حقیقی در زمینۀ برابری و همه‌شمولی» (انتشارات مجلۀ کسب‌وکار هاروارد، نوامبر 2022) است. که این مقاله از همین کتاب اقتباس شده است.


پنج مرحلۀ بلوغ؛ چطور از وعده‌ها به نتایج برسیم

منابع انسانی نویسنده: الا واشنگتن

خشونت‌های نژادی و واکنش مدیران زمان قتل جرج فلوید در سال 2020، با تعداد زیادی مدیرعامل و مدیر منابع انسانی دربارۀ واکنششان به خشونت‌های نژادی تابستان آن سال صحبت کرده‌ام. الگوی مشابهی را در پاسخ‌های رهبران دیدم: ابتدا نگرانی عمیق خود بابت مسئله را ابراز می‌کنند و سپس به کیفیت برنامه‌های تنوع، برابری و همه‌شمولی...

دسامبر 31, 2022