جستجو
Close this search box.

الن کلسی

رئیس و مدیرعامل بیزنس گروپ آن هلث و عضو طرح برابری سلامت در انجمن پزشکی آمریکاست.


نقش کارفرمایان در افزایش برابری سلامت

سلامت و تندرستی نویسنده: شانتانو ناندی و لیسا کوپر و الن کلسی

برابری سلامت چگونه می‌تواند عملی شود؟ کارفرمایان می‌توانند از طریق بهینه‌سازی مزایا، رسیدگی به معضلات اجتماعی و افزایش دسترسی به مراقبت‌های درمانی، به جامعه کمک کنند. یکی از ناخوشایندترین آموخته‌هایمان از همه‌گیری کرونا نابرابری شدید سلامت در کشور آمریکا و سایر نقاط دنیاست. تقریباً در هر نقطۀ دنیا، نرخ ابتلا به کرونا و مرگ‌ومیر ناشی...

فوریه 28, 2023