جستجو
Close this search box.

الی جی. فینکل

استاد با حفظ سمت در دپارتمان روانشناسی و دانشکدۀ مدیریت کلوگ، استاد دانشگاه نورث وسترن است. او نویسندۀ "ازدواج هیچ یا همه چیز: ازدواج موفق چگونه است (2017)" می‌باشد.


رهبری در عصر سیاسی

استراتژی و اجرا نویسنده: نور تیلی و الی جی. فینکل

روانشناسی اجتماعی و علم ارتباطات چه چیزی دربارۀ اختلاف‌نظرهای سیاسی در محل کار به ما می‌آموزد و چگونه می‌توان آن را مدیریت کرد. در آوریل سال 2021، دو نفر از کارکنان شرکت نرم‌افزاری بیس کمپ (Basecamp) یک پیام عذرخواهی را در پلتفرم چت داخلیِ شرکت منتشر کردند. این دو نفر به همراه سایر کارکنان بیس...

آگوست 31, 2022