جستجو
Close this search box.

انتون سیبرت

استاد بازاریابی دانشگاه لانکستر در لیپزیگ است.


برداشت‌های اشتباه شما از سفرهای مشتری

فروش و بازاریابی نویسنده: اهیر گوپالداس و انتون سیبرت

نباید همیشه بی‌دردسر و قابل پیش‌بینی باشند. اکثر کارشناسان بازاریابی بر این عقیده‌اند که ارائۀ یک تجربۀ اولیۀ رضایت‌بخش از محصول، کافی نیست. درعوض، مدیران تولید باید مجموعه‌ای از تجربیات بسیار جذاب (یا سفر مشتری) به آن‌ها ارائه دهند تا همواره برای خرید محصول به آن‌ها رجوع کنند. طرح سفرهای مشتری، آوردگاهِ جدید بازاریابی است....

آگوست 31, 2022