جستجو
Close this search box.

اندی وو


کارآفرین‌های باتجربه‌تر مشکلات بیشتری در معرفی به‌موقع محصولات دارند

کارآفرینی و استارتاپ‌ها نویسنده: امی میکر و اندی وو

پروفسور وو، از تحقیق خود دفاع کنید پروفسور اندی وو و اتیکوس پیترسون، دانشجوی دکترای وی در دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد، وضعیت 314 کارآفرین را زیر نظر گرفتند. این کارآفرین‌ها در حدفاصل سپتامبر 2010 تا ژوئن 2016، چند فناوری سخت‌افزاری را در پلتفرم جمع‌سپاری کیک‌استارتر ثبت کردند. هرقدر کارآفرین‌ها پروژه‌های بیشتری تکمیل می‌کردند، تاخیر در معرفی...

آوریل 30, 2022