...

اوتساو بهات

شریک تازه‌وارد اینوسایت است.


قبل از دیرشدن، کمپانی خود را متقاعد به تغییر کنید.

نوآوری و خلاقیت نویسنده: پونتوس سایرن و اسکات د. آنتونی و اوتساو بهات

ویراستار تخصصی: طاهر حکمت‌فر؛ نحوۀ متقاعدسازی سازمان وقتی هنوز شواهد روشنی وجود ندارند. رهبرانی که به دلیل تغییرات بازار خواهان تحول در سازمان خود هستند، با این دوراهی مواجه می‌شوند: از یک سو به‌منظور نشان‌دادن شرایط اضطراری مجموعهٔ خود در زمان تغییرات بازار، می‌بایست داده‌های قانع‌کننده‌ای برای اثبات لزوم تحول در سازمان بیابند. از سوی...

آوریل 16, 2022

دسته های مقالات