جستجو
Close this search box.

اِرین مِیِر

استاد اینسید (INSEAD) است و در آنجا برنامه اجرایی-آموزشی «رهبری فراتر از مرزها و فرهنگ‌ها» را مدیریت می‌کند. او همچنین نویسنده کتاب «نقشه فرهنگ؛ شکستن مرزهای نامرئی کسب‌وکار جهانی» است.


مدیر بودن در بروکسل، بوستون و پکن

فرهنگ سازمانی نویسنده: اِرین مِیِر

اگر می‌خواهید به موفقیت برسید باید با آن وفق پیدا کنید تفاوت‌های فرهنگی در سبک رهبری،‌ اغلب باعث سوءتفاهم‌های غیرمنتظره‌ای می‌شود. به عنوان مثال، آمریکایی‌ها، ژاپنی‌ها را افرادی می‌دانند که سلسله مراتب برایشان اهمیت دارد. حال آنکه خود را افراد مساوات طلبی محسوب می‌کنند. در حالی که ژاپنی‌ها داد و ستد با آمریکایی‌ها را گیج...

دسامبر 11, 2018