...

ایمی ادموندسون

استاد رهبری و مدیریت ناوارتیس در دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد و نویسنده‌ی «سازمان‌های بی‌پروا» (وایلی، 2019) است. سوجین یانگ، استادیار رفتار سازمانی در اینسید است.


تجدیدنظر دربارۀ گزارۀ ارزش کارمند

منابع انسانی نویسنده: مارک موتنسن و ایمی ادموندسون

فقط انعطاف‌پذیری شغلی برای کارمندان کافی نیست روند روزافزون استعفاها و بازارِ کار به‌شدت رقابتی جذب و حفظ استعدادها را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارفرمایان تبدیل کرده است. بسیاری از سازمان‌ها برای رسیدگی به این چالش، این استراتژی ساده یعنی گزاره ارزش کارمند را دنبال می‌کنند: از افراد بپرسید چه می‌خواهند و سعی کنید...

فوریه 8, 2023

رهبری فرا‌سیلویی

رهبران و مدیران نویسنده: ایمی ادموندسون و تیزیانا کاسکیارو و سوجین یانگ

چگونه با برقراری ارتباط میان متخصصین درون و بیرون سازمان، ارزش بیشتری را خلق کنید اگرچه اکثر مدیران، اهمیت شکستن سیلوها و شکل‌گیری همکاری میان افراد واحدهای مختلف را می‌دانند، اما باز هم این کار برایشان دشوار است. روابط خود را در محیط کار در نظر بگیرید – برای شروع، افرادی که به آن‌ها گزارش...

سپتامبر 2, 2020

دسته های مقالات