جستجو
Close this search box.

ایوان ماتویاک

قائم مقام اجرایی در شرکت کلیرواتر انالیتیکس است.


مدیریت عملکرد نباید همکاری را از بین ببرد

مدیریت تیم ها و افراد نویسنده: هایدی گاردنر و ایوان ماتویاک

نحوۀ همسوسازی اهداف بخش‌های مختلف سازمان مدیران یک شرکت پیشرفتۀ سازندۀ نرم‌افزار تحلیل بازاریابی به نام تک کو (یک شرکت حقیقی که ما برای این مقاله از داده‌هایش استفاده کرده‌ایم) با مشکل پیچیده‌ای مواجه شدند: اگرچه تیم‌های فروش و پشتیبانی به همۀ اهداف تعیین شده دست می‌یافتند؛ اما بسیاری از مشتریان جدید به‌شدت ناراضی بودند....

اکتبر 31, 2022