...

بارت دی‌لانگ

استاد بازاریابی دانشکده‌ی کسب‌وکار ایسید در دانشگاه رامون یوی واقع در بارسلونا است.


خطرات تفکر دسته‌بندی

روانشناسی نویسنده: بارت دی‌لانگ و فیلیپ فرنباخ

مغز ما به‌گونه‌ای طراحی شده که اطلاعات را در قالب دسته‌های مجزا مرتب می‌کند – و این امر ممکن است بر توانایی تصمیم‌گیری ما تاثیری منفی بگذارد بگویید «تا»، سپس بگویید «دا». حال همین آواها را تکرار کنید، اما این بار به نحوه‌ی تلفظ آن‌ها در دهان توجه کنید. چه تفاوتی میان این دو وجود...

اکتبر 16, 2020

دسته های مقالات