جستجو
Close this search box.

بث لیوینگستون

دانشیار مدیریت و کارآفرینی دانشکدۀ کسب‌وکار تیپی در دانشگاه آیووا است.


کاوش، ارتباط، اقدام دسته‌جمعی

منابع انسانی نویسنده: تینا اوپی و بث لیوینگستون

وقتی مارگارت میچل، زنی سفیدپوست، از همتای سیاه‌پوستش، تیمنی گبرو، خواست به تیم هوش مصنوعی گوگل بپیوندد، گبرو نمی‌دانست چه بگوید. هرچند خیلی خوشحال بود و به این دعوت افتخار می‌‏کرد، اما از کمبود تنوع نژادی و جنسیتی گوگل خبر داشت. دوستانش دربارۀ رفتار نامناسب آنجا با زنان سیاه‌پوست می‌گفتند. وقتی در سال 2018 به...

اکتبر 31, 2022