جستجو
Close this search box.

بلیر شیپرد

مدیر جهانی استراتژی و مدیریت در شبکه ارتباطی PwC است.


بازآفرینی تیم مدیران

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: پاول لینوند و ماهادوا مت مانی و بلیر شیپرد

ویراستار تخصصی: زهرا نصیری؛ آیندۀ شرکت شما به انجام درست این کار بستگی دارد. همچنانکه شرکت‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی در جهانی دیجیتالی تلاش می‌کنند (که اغلب یک ضرورت اما به ندرت عامل تغییردهنده است)، متوجه می‌شوند که تمام چیزی که از مدیران خود می‌خواهند، تغییر است. مدیران ارشد این شرکت‌ها باید بتوانند جایگاه شرکت...

آوریل 18, 2022