...

بندیا وکیل

مدیر ‎عامل و بنیان‌گذار Resilinc (ارائه‌دهنده‌ی خدمات ترسیم زنجیره تأمین و داده‌های کنترل ریسک) است. او عضوی از شورای مقاومت جهانی زنجیره‌ی تأمین است و در هیأت مشورتی مرکز حمل‌ونقل و تدارکات MIT فعالیت دارد.  


ویروس کرونا زنگ هشداری برای مدیریت زنجیره تأمین است

استراتژی و اجرا نویسنده: توماس کو و دیل راجرز و بندیا وکیل

اغلب تیم‌های تدارکات که درگیر شیوع جهانی کووید-19 هستند، برای تأمین مواد اولیه و قطعات و محافظت از خطوط تأمین خود به شدت تلاش می‌کنند. آن‌ها اخبار مرتبط با اقدامات جهانی را دنبال می‌کنند اما بسیاری از اطلاعات ضروری مورد نیاز تیم‌های جهانی‌شان، موجود یا در دسترس نیست. در نتیجه واکنشی منفعلانه و ناهماهنگ به...

آوریل 2, 2020

دسته های مقالات