جستجو
Close this search box.

بنسون شاپیرو

استاد بازنشستۀ بازاریابی دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد است. بری تریلر هم‌‌بنیان‌گذار سیلز مستری است.


آیا واقعا هوش مصنوعی به فروش شما کمک می‌کند؟

فروش و بازاریابی نویسنده: بوریس گرویسبرگ و جیم دیکی و بنسون شاپیرو

هوش مصنوعی در فروش مهم است؛ البته به زمان و نحوۀ اجرای آن بستگی دارد هرچند شرکت‌‌های بیشتری در حال به‌کارگیری فناوری‌های برای فرایندهای فروش خود هستند، اما تحقیقات می‌گویند اکثرشان به‌درستی از آن‌ها بهره نمی‌گیرند (و حتی برخی اصلاً از آن‌ها استفاده نمی‌کنند). با اینکه دهه‌هاست سازمان‌های فروش مدرن و مسلط به فناوری، سیستم‌های...

دسامبر 31, 2022