...

تاد کاشدان

استاد روان‌شناسی و دانشمند ارشد مرکز پیشبرد حال خوب در دانشگاه جرج میسون است.


ساختار 5 بُعدی کنجکاوی

نوآوری و خلاقیت نویسنده: تاد کاشدان و دیوید دیساباتو و فالون گودمن و کارل ناتون

مقاله مرتبط پیشنهادی: کنجکاوی در کسب و کار — روانشناسان تحقیقات فراوانی انجام داده‌اند تا فواید کنجکاوی را دریابند. آن‌ها متوجه شدند کنجکاوی موجب تقویت هوش می‌شود. کنجکاوی همچنین، پشتکار و ثبات قدم افراد را افزایش می‌دهد. صرفا یک روز حس کنجکاوی، 20درصد بیشتر از یک روز خوشحالی عمیق، موجب افزایش انرژی ذهنی و جسمی...

فوریه 11, 2020

دسته های مقالات