جستجو
Close this search box.

توبی لستر

ویراستار ارشد مجلۀ کسب‌وکار هاروارد است.


یافتن حد وسط

اقتصاد و جامعه نویسنده: توبی لستر

برداشت‌های جدید دربارۀ شکاف طبقاتی آیا ثروتمندید؟ پس فقیرید؟ اکثر آمریکایی‌ها به هر دو سوال بالا پاسخ منفی می‏دهند، حتی اگر درآمد یا ثروت آن‌ها نزدیک به دهک‌های بالا یا پایین کشور باشد. چرا؟ زیرا جامعه‌ متوسط بودن از نظر اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی را پسندیده می‌داند. قلمرو متوسط‌‌ها پر از کارگران سخت‌کوش و...

آوریل 30, 2022