جستجو
Close this search box.

توماس کامارو پرموریک


آیا شخصیت شما، می‌تواند حرفه‌تان را از مسیر منحرف کند؟

مدیریت خود نویسنده: توماس کامارو پرموریک

در استفاده از این نکات زیاده روی نکنید. وقتی در نظر می‌گیریم چه چیزهایی منجر به موفقیت در کار می‌شود، اغلب بر روی قدرت‌های ذاتی تمرکز می‌کنیم. هوش بالا، توانایی یادگیری، جاه‌طلبی برای رسیدن و مهارت‌های اجتماعی به منظور توسعه ارتباطات قوی. اما این کاراکترها همیشه با ضعف‌هایی به صورت همزمان همراهند. جنبه‌های شخصیتی که...

ژانویه 19, 2019