جستجو
Close this search box.

تونی گولسبی-اسمیثِ

مدیرعامل و مؤسس کمپانی سکند رود در استرالیا است (یک شرکت مشاوره واقع در سیدنی) که هم‌اکنون بخشی از استراتژی اکسنچر است


مدیریت فراتر از یک علم است

تصمیم گیری نویسنده: راجر مارتین و تونی گولسبی-اسمیثِ

زیرساخت‌های رویه‌ها و مطالعات کسب‌وکار می‌گویند که مدیریت یک علم است و تصمیمات کسب‌وکار باید با استفاده از تحلیل دقیق داده‌ها انجام بگیرند. ظهور و هیاهوی داده‌های بزرگ نیز این ایده را تقویت کرده‌اند. در بررسی اخیر که توسط EY انجام گرفته، 81 درصد از مدیران گفتند که به نظرشان «داده‌ها باید در قلب فرایند...

ژانویه 17, 2019