...

تیموتی آر. کلارک


۸ راه برای مدیریت تیم از راه دور و در شرایط قرنطینه

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: تیموتی آر. کلارک

ویروس کرونا با سرعت زیادی در حال برهم زدن نظم محیط‌های کاری است. تنها در عرض یک هفته اغلب سازمان‌ها در صنایع مختلف، میلیون‌ها کارمند را برای دورکاری به خانه فرستاده‌اند. این کار بدون هیچ‌گونه هشداری صورت گرفت و در بسیاری از موارد حتی مدیران نیز آمادگی‌اش را نداشتند. بسیاری از مدیران برای نخستین بار...

آوریل 1, 2020

دسته های مقالات