جستجو
Close this search box.

جرارد بینهام


سرمایه‌گذاری‌های مشترک و شراکت‌ها در دوران رکود

امور مالی و سرمایه‌گذاری نویسنده: جیمز بمفورد و جرارد بینهام و دیوید ارنست

نحوۀ تفکر دربارۀ همکاری‌های کنونی و مشارکت‌های جدیدی که باید به دنبال آن‌ها باشید. کمپانی‌ها باید از تمامی ابزارهای موجود بهره بگیرند تا از دوران رکود بگذرند و پس از احیای اقتصاد، کسب‌وکارشان را رونق ببخشند. آن‌ها باید اصلاح عملیات سازمان، توزیع مجدد منابع و گاهی بازآفرینی مدل کسب‌وکار را مدنظر قرار دهند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک...

جولای 17, 2021