جستجو
Close this search box.

جرج دیویس

پیش‌تر رهبر رویکرد مدیرعامل و هیئت‌مدیره‌ی جهانی در ایگان زندر و هم‌اکنون معاون اجرایی مک‌اندروز اند فوربز است.


دستورات نوآوری جدید از سوی هیئت‌مدیره

فرهنگ سازمانی نویسنده: جرج دیویس و لیندا هیل

مدیران باید در مورد مسئولیت‌ها و نگرششان نسبت به ریسک تجدیدنظر کنند. چالش هدایت فرایند نوآوری در این است که باید طی آن، تغییرات عظیمی را در فرایند اداره‌ی شرکت به وجود بیاوریم. هیئت‌ها که زمانی محتاط بودند و مدیریت را به سمت تعدیل ریسک هل می‌دادند، بیش از پیش به دنبال نوآوری ساختارشکن و...

فوریه 13, 2019