جستجو
Close this search box.

جرج وسترمن

سخنران ارشد دانشکده‎‌‌ی مدیریت اسلون ام‌آی‌‎‌تی و محقق ارشد آموزش نیروی کار در آزمایشگاه آموزش جهانی جمیل است. او نویسنده‎‌ی مشترک سه کتاب جایزه‌برده ازجمله «رهبری دیجیتال: تبدیل فناوری به تحول کسب‌وکار» (انتشارات مجله‌ی کسب‌وکار هاروارد، 2014) است.


CLO دگرگون‌سـاز

منابع انسانی نویسنده: ابی لوندبرگ و جرج وسترمن

اکنون نمی‌توان نقـش مدیر ارشد آموزش را صرفاً به تعلیم محدود کرد. در محیط پویای کسب‌وکارهای امروز، یادگیری تبدیل به اهرم کلیدی موفقیت شده است. و با توجه به این تغییر، نقش سنتی مدیران ارشد آموزش نیز تغییر می‌کند. هم‎‌اکنون CLOها صرفاً مسئولیت تعلیم نیروها – برگزاری دوره‎‌های مهارت‌محوری و انطباق‌پذیری برای کارکنان و شاید...

ژانویه 9, 2021