جستجو
Close this search box.

جسی پرایس

رهبر خدمات فرهنگ سازمانی در همان موسسه است؛ آن‌ها از بنیان‌گذاران دو مورد از کسب‌وکارهای مرتبط با فرهنگ هستند.


چارچوب، شرایط و فرهنگ

مدیریت سازمان نویسنده: جرمایا لی و جسی پرایس و بوریس گرویسبرگ

وقتی بازدهی استراتژیک یک فرهنگ را ارزیابی می‌کنید، چارچوب اهمیت دارد. اگر رهبران خواهان تاثیرگذاری فرهنگ بر هدایت عملکرد هستند، باید به‌صورت هم‌زمان سبک‌های رهبری و شرایط کلیدی بازار و سازمانشان را در نظر بگیرند. منطقه و صنعت در میان مرتبط‌ترین عوامل بیرونی هستند که باید در ذهن خود نگه دارید؛ ملاحظات درونی و مهمی...

مارس 9, 2019

همگرایی اهمیت دارد

مدیریت سازمان نویسنده: بوریس گرویسبرگ و جرمایا لی و جسی پرایس و یوجود چنگ

وقتی دیدگاه‌های کارکنان را درباره‌ی برجسته‌ترین ویژگی‌های فرهنگی سازمانشان مقایسه کردیم، دو نوع سازمان ظاهر شدند: همگرایی پایین (کارکنان به‌ندرت روی مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگی توافق داشتند) و همگرایی بالا (دیدگاه‌ها انطباق بیشتری با یکدیگر داشتند). در دو مثال پایین، هر نقطه نشان‌گر یک کارمند است.   برای مشاهده ادامه متن مقاله، اشتراک تهیه نمایید.

مارس 8, 2019

چگونه فرهنگ خود را شکل دهید

مدیریت سازمان نویسنده: جرمایا لی و جسی پرایس و بوریس گرویسبرگ و یوجود چنگ

ابتدا باید اهداف فرهنگی خود را شناسایی کنید. بهترین اهداف دارای ویژگی‌های مشترکی هستند: با جهت‌گیری استراتژیک کمپانی هم‌راستا هستند؛ اجرای آن‌ها مهم است؛ و نیازهای محیط کسب‌وکار بیرونی را منعکس می‌کنند. یک هدف خوب باید مشخص و قابل دستیابی باشد. مثلا «ما برای مشتریانمان ارزش قائل می‌شویم» می‌تواند مبهم باشد و انتخاب‌های متناقضی را...

مارس 7, 2019

نمایه‌ی فرهنگی سازمانتان چطور است؟

مدیریت سازمان نویسنده: جرمایا لی و جسی پرایس و بوریس گرویسبرگ و یوجود چنگ

پیش از اینکه طرح شکل‌دهی به فرهنگ سازمانتان را آغاز کنید، باید جایگاه کنونی آن را تشخیص دهید. این برگه‌‎ی کار و سوالاتی که در ادامه می‌آیند، می‌توانند به شما کمک کنند تا ارزیابی اولیه‌ای را از فرهنگ خود شکل دهید و گفتگو را آغاز نمایید. نحوه‌ی عملکرد کنونی سازمان، ارزش‌هایی که دارد، نحوه‌ی رفتار...

مارس 6, 2019

راهنمایِ رهبر برای فرهنگ شرکت

مدیریت سازمان نویسنده: جرمایا لی و جسی پرایس و بوریس گرویسبرگ و یوجود چنگ

چگونه هشت المان اساسی در زندگی سازمانی را مدیریت کنیم استراتژی و فرهنگ از اهرم‌های کلیدی هستند که در اختیار رهبران ارشد قرار می‌گیرند تا جستجوی بی‌پایان خود برای حفظ پایداری و بازدهی سازمانی را پی بگیرند. استراتژی یک منطق رسمی را برای اهداف می‌سازد و کاری می‌کند افراد، پیرامون آن جمع شوند. فرهنگ، اهداف...

مارس 5, 2019