...

جفری دایر

استاد استراتژی هوریس بیزلی در دانشکده‌ی ماریوت از دانشگاه بریگهام یانگ است.


وقتی پرتاب‌های شما به ماه، حتی از زمین بلند نمی‌شوند!

دسته بندی مجله نویسنده: جفری دایر و کایل نل و نیتن فر

چگونه داستان‌های علمی-تخیلی و سایر ابزارهای غیرمتعارف، موجب تهییج قوه‌ی تخیل شده و رشد خارق‌العاده‌ای را به ارمغان می‌آورند. اخیرا سرپرست نوآوری یک مجتمع صنعتی بزرگ، 10 تیم میان‌کارکردی را تشکیل داده و یک هدف جسورانه را برای آن‌ها تعیین کرده است: یک تجدیدنظر اساسی و کامل را درباره‌ی کسب‌وکارهایشان انجام دهند. به‌منظور تشویق ایده‌ها...

فوریه 28, 2019

دسته های مقالات