جستجو
Close this search box.

جف سادرلند

یکی از سازندگان فرم اسکرام برای نوآوری و مدیرعامل کمپانی اسکرام است که یک شرکت آموزشی و مشاوره است.


چابکی در مقیاس؛ چگونه از چند تیم به سمت صدها تیم برویم

مدیریت تغییر نویسنده: اندی نوبل و جف سادرلند و دارل ریگبی

چگونه از چند تیم به سمت صدها تیم برویم در حال حاضر اکثر رهبران کسب‌وکار با تیم‌های نوآوری چابک آشنا هستند. این گروه‌های کوچک و کارآفرین به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که نزدیک به مشتریان بمانند و به‌سرعت با شرایط متغیر آداپته شوند. آن‌ها وقتی به‌درستی اجرا می‌شوند، همواره موجب بهره‌وری و روحیه‌ی تیمی بهتر، زمان سریع‌تر...

سپتامبر 27, 2019