...

جوئل پودولنی

معاون اپل و رئیس موسسه اموزشی اپل است. او پیش از پیوستن به اپل در سال 2009، رئیس دانشکدۀ مدیریت دانشگاه ییل و عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ کسب‌وکار هاروارد و استنفورد بود.


راز نوآوری به شیوۀ اپل

فرهنگ سازمانی نویسنده: جوئل پودولنی و مورتن ت. هانسن

باید محیطی برای «رهبری متخصصان توسط متخصصان» ایجاد کنید. کمپانی اپل نوآوری‌های زیادی در حوزۀ سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات ایجاد کرده است. در سال 1997 آن‌ها حدود 8 هزار کارمند و 7 میلیارد درآمد داشتند، این میزان در سال 2019 به 137 هزار کارمند و 260 میلیارد درآمد رسید. البته طراحی ساختار سازمانی و مدل...

سپتامبر 12, 2021

دسته های مقالات