جستجو
Close this search box.

جودیث اشترول

همکار تحقیق دانشکدۀ کسب‌وکار سعید و محقق ارشد «طرح بازنگری عملکرد» در همین دانشکده است.


نقش هیئت‌مدیره در پایداری

کسب‌کار و جامعه نویسنده: رابرت اکلز و ماری جانستون-لوئیس و کالین میر و جودیث اشترول

یک چارچوب جدید برای جلب حمایت مدیران از تلاش‌های ESG اهمیت روزافزون پایداری برای شرکت‌ها هستیم. سرمایه‌گذارها بیش‌ازپیش به این نتیجه رسیده‌اند که عملکرد شرکت در فاکتورهای زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری (ESG)، تاثیر مستقیمی بر سودآوری بلندمدت سازمانشان دارد. ‌اکنون اغلب مدیرعامل‌ها می‌دانند که در تدوین استراتژی سازمان، باید مسائل ESG را هم در نظر...

جولای 7, 2021