...

جودیث والنشتاین

شریک ارشد و مدیرعامل گروه مشاوره‌ی بوستون و مدیر موسسه‌ی هندرسون در اروپا است.


کارکنانتان از آنچه که فکرش را می‌کنید، وفق‌پذیرتر هستند

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: جودیث والنشتاین و آلیس دی‌چالندر و جوزف فولر و مانجاری رامان

کارکنان شما اشتیاق فراوانی برای بازآموزی دارند و کمپانی‌ها باید این اشتیاق را به دید یک فرصت رقابتی ببینند بسیاری از مدیران، اعتماد اندکی به توانمندی‌های کارکنان خود در زمینه‌‌ی تحمل تحولات یک اقتصاد روبه‌رشد و عبور موفقیت‌آمیز از آن‌ها دارند. سرپرست استراتژی یک بانک رده‌بالای آلمانی، در مصاحبه‌ی اخیر خود به ما گفت:برای مشاهده...

سپتامبر 1, 2020

دسته های مقالات