جوزف فولر

استاد رویکرد مدیریت و یکی از اعضای پروژه‏ی «مدیریت آینده‌ی کار» در دانشکده‌ی کسب‌وکار هاروارد است.


کارکنانتان از آنچه که فکرش را می‌کنید، وفق‌پذیرتر هستند

رهبری و مدیریت افراد نویسنده: جودیث والنشتاین و آلیس دی‌چالندر و جوزف فولر و مانجاری رامان

کارکنان شما اشتیاق فراوانی برای بازآموزی دارند و کمپانی‌ها باید این اشتیاق را به دید یک فرصت رقابتی ببینند بسیاری...

11 شهریور 1399