جستجو
Close this search box.

جولیان مینسون

دانشیار، دانشکدۀ مدیریت دولتی هاروارد کندی


مدیریت محیط کاریِ دوقطبی‌شده

مدیریت تیم ها و افراد نویسنده: فرانچسکا جینو و جولیان مینسون

راهکاری برای افزایش گفتگوها و اعتمادسازی یکی از دشوارترین چالش‌های تمام مدیران، مدیریت دیدگاه‌های متفاوت و متنوع کارکنان است. شواهد زیادی دربارۀ مزایای تنوع دیدگاه‌های تیم‌ها و سازمان‌ها، شکل‌گیری مخالفت‌های سازنده و گردآوری «تیم‌های متشکل از رقبا» وجود دارد. اما تمام افرادِ باتجربه می‌‎دانند که مخالفت با باورهای دیگران، دشوار و اغلب اوقات مخرب است....

آوریل 30, 2022