جستجو
Close this search box.

جولین رایت

استاد اقتصاد در دانشگاه ملی سنگاپور است.


وقتی داده‌ها برتری رقابتی می‌سازند

استراتژی و اجرا نویسنده: آندری هاگیو و جولین رایت

و وقتی این‌گونه نیست بسیاری از مدیران و سرمایه‎‌گذاران گمان می‌کنند که بهره‌گیری از داده‎‌های مشتریان، می‌تواند یک برتری رقابتی بی‌همتا رقم بزند. هرقدر مشتری بیشتری داشته باشید، امکان گردآوری داده‎‌های بیشتری خواهید داشت و تحلیل آن داده‎‌ها از طریق ابزارهای یادگیری ماشینی به شما اجازه می‌دهد که با خلق یک محصول بهتر، مشتریان بیشتری...

ژانویه 10, 2021