جستجو
Close this search box.

جِفری ایملِت


چگونه دوباره جنرال الکتریک را ساختم و چیزهایی که در این مسیر آموختم

رهبران و مدیران نویسنده: جِفری ایملِت

مدیرعامل‌ها، وظایف متفاوتی را در چرخه‌های مختلف بر عهده دارند. برخی از مدیران عامل مؤسس و سازنده هستند. سایرین خوش‌شانسند و می‌توانند در یک اقتصاد باثبات یا دوره‌ای که مدل‌های کسب‌وکار بدون اختلال کار می‌کنند، مدیریت امور را بر عهده بگیرند. وظیفه‌ی من متفاوت بود: بازسازی یک کمپانی باسابقه و نمونه، در یک دوران به‌شدت...

ژانویه 5, 2019