...

جیان‌پیه‌رو پتریگلیری

استادیار رفتار سازمانی در اینسید است. او که دوره‌های آموزش پزشکی و روان‌درمانی را گذارنده است، مدیریت «طرح تسریع مدیریت» اینسید را برعهده دارد.


وقتی یکی از همکارانتان عزادار است.

مدیریت تیم ها و افراد نویسنده: جیان‌پیه‌رو پتریگلیری و سالی مایتلیس

چگونه در کنار فرد داغ‌دیده باشید و از وی حمایت کنید. سوگ و ماتم تجربه‌ی فراگیری است، بااین‌حال فرهنگ محیط‌های کار به‌گونه‌ای است که غالباً آغوش گرمی را برای افراد داغ‌دیده فراهم نمی‌کند. لاژلو باک طی گفت‌وگویمان به ما گفت: «تابوهای زیادی در محیط کار وجود دارند و مرگ، یکی از بزرگ‌ترین‌هایشان است.» باک، مدیر...

سپتامبر 25, 2020

رونق دراقتصاد کاره‌ای

مدیریت خود نویسنده: امی ورزسنیوسکی و جیان‌پیه‌رو پتریگلیری و سوزان اشفورد

  چگونه مستقل‌ها به مدیریت ابهام می‌پردازند آیا تاکنون روی طناب بندبازی بوده‌اید؟ وقتی از مارتا (یک مشاور مستقل) خواستیم که کار خود طی 5 سال گذشته را پس از ترک آن شرکت مشاوره‌ی جهانی توصیف کند، این پاسخ را داد. او اخیراً هنر را هم امتحان کرد و آن را به‌عنوان یک استعاره‌ی خوب...

آوریل 18, 2019

دسته های مقالات