جستجو
Close this search box.

جیمز وایت

مدیرعامل و رئیس سابق هیئت‌مدیرۀ جامبا جوس است. او به همراه دخترش کریستا کتاب «رهبری ضد نژادپرستی: نحوۀ تحول فرهنگ سازمان در دنیای آگاه به مسائل نژادی» (انتشارات کسب‌وکار هاروارد، 2022) را نوشته که این مقاله از آن اقتباس شده است.


چگونه یک شرکت ضدنژادپرستی ایجاد کنیم

منابع انسانی نویسنده: جیمز وایت

شیوه‌نامه‌ای برای افزایش تنوع، برابری و همه‌شمولی در 14 آوریل 1967، مارتین لوتر کینگ جونیور در سخنرانی «آمریکای دیگر» با خطاب قرار دادن خشونت‌های نژادی متداول در آمریکا، حرف تاثیرگذاری زد: «شورش زبان ناشنیده‌هاست.» سپس از مخاطبانش خواست به این سوال فکر کنند: «آمریکا چه صداهایی را نشنیده است»؟ پس از قتل‌‌ احمد آربری، بریانا...

ژوئن 30, 2022