جستجو
Close this search box.

جیم استنگل

مدیر سابق بازاریابی پراکتر اند گمبل، مدیرعامل جیم استنگل کامپانی و عضو هیئت‎ مدیرۀ شرکت مدیریت برند بِرا.


برندسازی و بازاریابی عملگرا چگونه می‌توانند با هم کار کنند

مدیریت برند نویسنده: جیم استنگل و کیت لمبرتون و کن فاوارو

با معیارهای مناسب می‌توانید بازده هر دو را افزایش دهید. طی 20 سال گذشته، طی بیست سال گذشته بازاریابی عملگرا (Performance Marketing؛ که بعضاً بازاریابی عملکردی هم گفته می‌شود) به رویکرد غالب شرکت‌ها برای برقراری ارتباط با مصرف‌کنندگانشان تبدیل شده است. طبق تعریف “انجمن بازاریابی عملگرا”، در این شیوه از بازاریابی، شما براساس نتایج حاصل...

آوریل 17, 2024