...

جین استیونسون


عامل همسر

مدیریت خود نویسنده: جین استیونسون

دیدگاه یک مسئول گزینش درباره‌ی راهکارهای زوجین برای توازن میان جاه‌طلبی‌های حرفه‌ای‌شان به‌منظور ایفای عملکرد صحیح در نقش یک مسئول گزینش رده‌بالا، باید بدانید که چه عاملی متقاضیانتان را به حرکت وا می‌دارد – و منظور از این حرکت، صرفاً ایفای وظایف شغلی نیست. این امر به‌خصوص برای زمانی صدق می‌کند که فرد مجبور باشد...

اکتبر 12, 2020

دسته های مقالات